Spletni seminar za delitev projektnih izkušenj

V petek 27. novembra 2020 smo v družbi ZEOS, d.o.o. pripravili spletni seminar, ki je bil namenjen vsem shemam ravnanja z odpadki, izvajalcem projektov Life in drugim podjetjem, ki delujejo na področju ozaveščanja o pravilnem ravnanju z e-odpadki in odpadnimi baterijami in želijo nadgraditi svoje veščine ozaveščanja.

Na seminarju smo predstavnikom iz različnih držav Evrope in širše predstavili delovanje naše družbe ZEOS, d.o.o., osnovne informacije o projektu Life Gospodarjenje z e-odpadki (2016-2020), glavne projektne aktivnosti, načine zbiranja odpadkov, ozaveščevalne aktivnosti, izkušnje s terena, prednosti in slabosti in projektne rezultate. Na koncu se je razvila tudi kratka diskusija, kjer smo odgovorili še na nekaj vprašanj oz. si izmenjali dodatna mnenja. Z veseljem smo delili naše izkušnje, tako slabe, kot tudi dobre.