Sprejeta Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi

Dne 15. novembra 2018 je bila sprejeta Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi. Najdete jo tule: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3569/uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-uredbe-o-odpadni-elektricni-in-elektronski ...