Uradna predaja dveh kotičkov – Črnomelj in Kočevje

Že vse od začetka letošnjega leta sta v Zbirnem centru Mozelj v Kočevju in v Zbirnem centru Vranoviči v Črnomlju postavljena posebna kotička za ponovno uporabo. Namenjena sta oddajanju aparatov, ki so delujoči, nepoškodovani in varni za uporabo.

V četrtek, 17. junija, pa smo kotička tudi uradno predali, na srečanju v Črnomlju sta podpisala direktor družbe ZEOS, d.o.o. Emil Šehić in direktor Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, d.o.o. Marko Kljun listino o predaji. Enako pa na srečanju v Kočevju - direktor družbe ZEOS, d.o.o. Emil Šehić in direktor Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o. sta podpisala listino in simbolično oddala aparate v kotiček.

Ugotavljamo:

- da imajo gospodinjstva v povprečju v Sloveniji skoraj 5 % naprav, ki še delujejo, a niso v uporabi, kar petina pa jih ima doma odvečne delujoče aparate, s katerimi ne naredi ničesar.

- da oba kotička v času od njune postavitve še nista uspela pokati po šivih, se je pa nabralo že nekaj aparatov, ki so našli novega lastnika

Vabljeni torej, da ju obiščete tudi vi in vanj kaj uporabnega oddate!