V Kočevju letos prvič na obisku naš mobilko

E-odpadki in odpadne baterije so vrsta odpadkov, o kateri mnogi premalo razmišljamo. Pogosto vsebujejo težke kovine in druge snovi, ki so ob nepravilnem rokovanju ali odlaganju lahko za naravo zelo škodljive.

A takšnih odpadkov je iz dneva v dan več, saj naraščajo trikrat hitreje kot ostali odpadki in zato smo se skupaj s Komunalo Kočevje, d.o.o odločili organizirati veliko akcijo zbiranja odpadne elektronske in električne opreme in odpadnih prenosnih baterij.

Akcija je potekala na dve soboti v maju, in sicer 18. in 25. maja 2019, v obeh dnevih pa smo zbrali 2.454 kg vseh odpadkov, od tega 7 kg baterij, 2 kg sijalk, 907 kg TV in monitorjev, 471 kg malih aparatov, 725 kg velikih gospodinjskih aparatov in 342 kg hladilnih naprav.

Hvala