V Mozirju so učenci sodelovali na eko delavnici

Mozirški devetošolci so se na dveh delavnicah »E-odpadki in naše okolje« seznanili z lokacijami uličnih zbiralnikov za oddajo malih starih aparatov in odpadnih baterij v njihovem okolju ter razvijali nove ustvarjalne ideje na področju E-cikliranja. Dogodka sta se zgodila na OŠ Mozirje.

Udeleženci so se na dogodku seznanili z vsemi zbirno-predelovalnimi skupinami e-odpadkov in odpadnih baterij, s pomembnimi aktivnostmi projekta in zakaj je nujno, da se e-odpadke in odpadne baterije E-ciklira.

Izdelali so tudi nekaj zanimivih plakatov ter si izmislili slogane za pozivanje potrošnikov k E-cikliranju:

  • Čeprav smo mladi, E-cikliramo radi.
  • Začnite E-ciklirat, da preneha narava umirat.
  • Če E-cikliraš, e-odpadke z dobrim namenom zbiraš.
  • Ej, mladi in stari, zaščitimo naravo, E-ciklirajmo vsako napravo.
  • E-cikliraj, profitiraj, narave ne okupiraj.
  • Zaupaj naravi, E-cikliraj z nami.

Odgovore ter rešitve o tej tematiki so učenci tokrat iskali s pomočjo predstavnice družbe ZEOS, d.o.o. Urše Dolinšek, Urbana Krevla (Zavod Mladinska Mreža MaMa) ter Marka Eberlinca (ki je predstavljal lokalno službo za ravnanje z odpadki Komunalo Mozirje d.o.o.).

Mladi so na delavnicah izrazili svoje zavedanje, kako odvisni smo od naprav in poudarili, da je posledično tudi zaradi tega zelo pomembno, da skrbimo za naše okolje, naravne vire in naše zdravje.

Več: 25. januar 2019 – Dve delavnici E-odpadki in naše okolje v Mozirju