V Sloveniji poteka ozaveščevalna kampanja EcoLexLife

Ker okolje potrebuje našo odgovornost do opolnomočenja deležnikov. Delavnice že potekajo, napovedana 1.mednarodna konferenca.

V okviru ozaveščevalnega projekta EcoLex Life letos delavnice in mednarodna konferenca

Vključevanje in opolnomočenje, ker okolje potrebuje našo odgovornost - Mednarodna konferenca bo 22. maja v Ljubljani.

Ljubljana april 2018 – V Sloveniji je stekla dveinpolletna kampanja ECOLEX Life, katere glavni namen je z večjim vključevanjem in opolnomočenjem deležnikov na področju preventive in zaznavanja okoljskih groženj dvigniti ozaveščenost o okoljski odgovornosti. Projekt je sofinanciran s strani Evropske Unije (60%), del sredstev (10%) pa prispeva tudi Ministrstvo za okolje in prostor.

»Razlogov za izvedbo kampanje je več. Glavni med njimi je zagotovo nizka stopnja ozaveščenosti deležnikov o okoljski odgovornosti. V Sloveniji okoljske nesreče, onesnaženje (zraka, vode, prsti) in podobni dogodki niso obravnavani in sanirani v skladu z zahtevami EU Direktive o okoljski odgovornosti v zvezi z odgovornostjo za preprečevanje in sanacijo okoljske škode v Sloveniji (Direktiva 2004/35/ES),« pojasnjuje vodja projekta Ecolex Life v Sloveniji in direktorica podjetja Tax-Fin-Lex d.o.o. Zlata Tavčar in dodaja, da so že pred samim prijavljanjem projekta z raziskavo ugotovili, da imajo mala in srednje velika podjetja in nevladne organizacije v Sloveniji nizko stopnjo ozaveščenosti na področju izvrševanja odgovornosti za preprečevanje in odpravo okoljske škode ter nejasnosti in zmedenost v odnosu do tega, kaj predstavlja okoljska odgovornost.

Tako je primaren namen projekta ozaveščanje deležnikov na področju preventive in zaznavanja okoljskih groženj s potencialno škodo za biotsko raznovrstnost, zemljo, vodne vire. Številna podjetja – med malimi in srednjimi jih je takih kar dve tretjini – ne pozna zakonskih podlag o odgovornosti za povzročeno okoljsko škodo. Osrednji del opolnomočenja v kampanji sloni na razvoju on-line platforme okoljevarstvene zakonodaje, ki bo s komentarji ključnih predpisov uporabnikom približala zakonodajo in predpise z okoljskega področja in na ta način omogočila izboljšanje implementacije in izvrševanja EU Direktive o okoljski odgovornosti v Sloveniji. Z namenom lažje komunikacije je bila za potrebe projekta vzpostavljena tudi spletna stran projekta ecolexlife.si

V sklopu letošnjih aktivnosti sta se že odvili tudi prvi dve od 10 delavnic, ki potekajo pod krovnim sloganom projekta EcolexLife “Okolje potrebuje našo odgovornost” po celotni Sloveniji. Udeležencem, delavnice so namenjene podjetjem, panožnim in podjetniškim združenjem, vladnim organizacijam, nevladnim organizacijam (NVO), odvetnikom, zavarovalnicam, predstavljajo načela okoljskega prava, direktivo o okoljski škodi, bolj podrobno pa je govora tudi o odgovornosti za okoljsko škodo ter njeni sanaciji. Udeleženci tako pridobivajo informacije o okoljski zakonodaji (SLO in EU), primerih iz prakse ter delijo svoje poglede in mnenja o okoljski odgovornosti. Naslednja v sklopu letošnjih ozaveščevalnih delavnic bo 19.4.2018 v Kranju. Več o brezplačnih delavnicah na https://ecolexlife.si/ecolex-life-brezplacne-ozavescevalne-delavnice-po-vsej-sloveniji/.

Anketa, ki so jo opravili izvajalci projekta, je namreč pokazala, da dve tretjini malih in srednje velikih podjetij ne pozna zakonskih podlag o odgovornosti za okoljsko škodo – pritrdilno so odgovorila le velika podjetja. Tretjina malih gospodarskih družb je prepričanih celo, da jih zakonodaja ne zavezuje k preprečevanju in sanaciji okoljske škode. Pokazalo se je tudi, da polovica podjetij odgovornosti za povzročeno okoljsko škodo nima zavarovane. Od teh skoraj tretjina ne vidi potrebe po tovrstnem zavarovanju, druga tretjina pa ni našla ustreznega zavarovanja, saj zavarovalnice nimajo ustreznih rešitev na področju produktov za zavarovanje okoljske odgovornosti, ki bi temeljili na evropski direktivi.

Nosilci projekta že napovedujejo tudi 1. mednarodno konferenco EcolexLife, ki bo 22. maja 2018, v Ljubljani. Na njej pričakujejo domače in tuje strokovnjake ter predstavitev dobrih praks, predvsem na področju rešitev na področju zavarovalniških produktov povezanih z okoljsko odgovornostjo. Osredotočenost na ozaveščanje o preventivnih ukrepih, da do nesreč ne pride, identifikacija rizičnih podjetij, ki se tega še ne zavedajo in razvoj on-line platforme okoljevarstvene zakonodaje, ki bo s komentarji ključnih predpisov uporabnikom približala zakonodajo in predpise z okoljskega področja ter na ta način omogočila izboljšanje implementacije in izvrševanja EU Direktive o okoljski odgovornosti v Sloveniji, so vsebine, na katere bodo osredotočeni tudi ostali dogodki v okviru projekta v 2018. Koledar dogodkov je objavljen tudi na spletni strani projekta http://ecolexlife.si/.


Projekt sta v program Life prijavili podjetji Tax-Fin-Lex d.o.o. kot nosilec in PristopMedia d.o.o. kot partner za komunikacijsko podporo, podporniki kampanje pa so poleg Ministrstva za okolje in prostor RS tudi številni drugi partnerji, ki so projekt že podprli s podpisi pisem podpore (Zavarovalnica Triglav, Zavarovalniško združenje, PIC), nosilci pa pričakujejo v prihodnjih 2,5 letih priključevanje novih partnerjev.

http://ecolexlife.si/

Dodatne informacije: Vodja projekta Zlata Tavčar, direktorica podjetja Tax-Fin-Lex d.o.o. T: 01 432 42 43 E: Zlata.Tavcar@tax-fin-lex.si, Kaja.Hudnik@tax-fin-lex.si