Znani so zmagovalni zbiralniki natečaja

Izbrali smo najboljše ideje domačih zbiralnikov za stare baterije, ki smo jih zbirali v sklopu natečaja v mesecu marcu »Izdelaj svoj zbiralnik za stare baterije«.

Z akcijo so želeli dvigniti ozaveščenost različnih starostnih skupin, predvsem mladih, o pravilnem ravnanju z e-odpadki in odpadnimi baterijami. V natečaju je sodelovalo 11 šol in 10 posameznikov, prejeli pa smo 44 idej za zbiralnike.

Organizatorji natečaja so iskali ideje za doma izdelane zbiralnike za stare baterije, saj se zavedajo, da je pri pravilnem ločevanju odpadkov zelo pomembno primerno zbirno mesto za odpadke že na njihovem izvoru, torej v gospodinjstvih in ustanovah. Natečaj je trajal v mesecu marcu 2017, v njem pa so lahko sodelovali posamezniki in šole.

V roku so prejeli 44 idej za zbiralnik, od tega so 34 idej poslale šole (11 različnih šol) in 10 posamezniki. Vsak zbiralnik je moral vsebovati vsaj eno dovolj veliko odprtino za baterije, moral je biti opremljen z napisom, ki jasno nakazuje, da je zbiralnik namenjen zbiranju odpadnih baterij ter vsebovati logotip projekta E-cikliraj in to so bili prvi trije kriteriji pri izločanju prispelih idej oz. oblikovanju ožjega izbora. Kar nekaj zbiralnikov je bilo res zelo izvirnih, prav vsi avtorji pa so se pri izdelavi resnično potrudili, zato je bila naloga komisije težka. Na koncu so odločale res majhne malenkosti pri sami izvedbi zbiralnikov, njihovi dejanski uporabnosti in trajnosti.

Strokovna komisija je tako izbrala v vsakem sklopu (posamezniki in šole) po tri zmagovalne zbiralnike, vsakega v svoji kategoriji:

1. Posamezniki

  • do 8 let: NABIRALNIK ZA BATERIJE
  • od 8 do 16 let: STARE BATERIJE
  • nad 16 let: ZBIRALNIK ODPADNIH BATERIJ

Nagrajeni izdelki:

Nabiralnik za baterije (Manja Tič)
Manja Tič
Stare baterije (Hana Polak)
Hana Polak
Zbiralnik odpadnih baterij (Franc Lekše)
Franc Lekše


2. Šole
(skupine od 1 do 5 učencev/zbiralnik)

  • prva triada: ZBIRALNIK BATERIJ, OŠ Anice Černejeve, Makole
  • druga triada: PTIČJA HIŠICA, OŠ Polje, Ljubljana - Polje
  • tretja triada: BATERIJE SO NEVARNE FUL, PRINESI JIH SEM, PA BO KUL!, OŠ 27. julij, Kamnik (video, ki prikazuje inovativen način oddaje baterij v ta zbiralnik)

Nagrajeni izdelki:

Zbiralnik baterij (OŠ Anice Černejeve)
OŠ Anice Černejeve
Baterije so nevarne ful, prinesi jih sem, pa bo kul! (OŠ 27. julij)
OŠ 27. julij
Ptičja hišica (OŠ Polje)
OŠ Polje


Ekipa projekta se vsem sodelujočim zahvaljuje za sodelovanje in poslane ideje in upa, da bodo le-te prišle prav marsikomu, ki si želi v svojem gospodinjstvu polepšati in poenostaviti zbiranje starih baterij. Obenem pa vsem avtorjem zmagovalnih zbiralnikov čestitajo! Vsi avtorji nagrajenih zbiralnikov prejmejo po pošti E-cikliraj nahrbtnik presenečenja.

Fotografije vseh prispelih idej za zbiralnike