• Glava Bg

Vrednote, poslanstvo, vizija

Vrednote

 • INOVATIVNOST
  Priprava in izvedba učinkovitih projektov ozaveščanja, sofinanciranih s strani EU skladov.
 • STROKOVNOST
  Trajnostno zagotavljanje in izpolnjevanje obveznosti zavezancev.
  Razvoj učeče se organizacije.
 • ZANESLJIVOST
  Urejen in transparenten proces prevzemanja in obdelave OEEO, OPBA in ONS.
 • SODELOVANJE
  Prenos učinkovitih praks EU na področju ravnanja z OEEO, OPBA in ONS.
  Spodbujanje sodelovanja med vsemi deležniki procesa ravnanja z OEEO, OPBA in ONS.
 • DRUŽBENA ODGOVORNOST
  Skrb za informiranje vseh deležnikov v procesu ravnanja z OEEO, OPBA in ONS.
  Razvijanje spletnih mest z okoljsko vsebino.

Poslanstvo

 • Varovanje in ohranjanje čistega okolja.
 • Upravljanje skupnih shem in optimizacije procesov ravnanja z OEEO, OPBA in ONS.
 • Dolgoročno in učinkovito izpolnjevanje zakonskih obveznosti ravnanja z OEEO, OPBA in ONS.

Vizija

 • Dvig ozaveščenosti končnih potrošnikov o pravilnem ravnanju z OEEO, OPBA in ONS.
 • Izboljšanje, nadgradnja in optimizacija procesa zbiranja in sodelovanje pri vzpostavitvi procesa obdelave v skladu z EU standardi.
 • Ohranjanje statusa reprezentativne skupne sheme ravnanja z OEEO, OPBA in ONS.
logo footer