• Glava Bg

Ozaveščanje

Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2020

Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2020

Vlada je 31. marca 2021 sprejela sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za lani. V skladu z uredbo morajo proizvajalci sveč za vse odpadne nagrobne sveče, ki nastajajo v Sloveniji, na svoje stroške zagotoviti njihovo zbiranje in zagotoviti predelavo.

Proizvajalec sveč mora te obveznost izpolniti v deležu, ki je enak masnemu deležu vseh njegovih nagrobnih sveč, danih v promet v Sloveniji. Obveznosti lahko izpolni sam ali skupaj z drugimi proizvajalci tako, da pristopi k izvajanju skupnega načrta ravnanja s temi svečami, katerega izvajamo tudi mi.

Deleži izpolnitve celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2019 pa so: za družbo PRONS d. o. o. 44,64 odstotka, za družbo SVEKO d. o. o. 30,82 odstotka, za družbo ZEOS, d. o. o. 10,63 odstotka, za družbo INTERSEROH d. o. o. 13,91 odstotka.

Vir: Uradni list - Vsebina Uradnega lista (uradni-list.si)

logo footer