• Glava Bg

Ozaveščanje

Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2022

Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2022

Vlada Republike Slovenije je 15. julija sprejela sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2022.

Deleži prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2022 so:

  • za družbo PRONS d. o. o. 44,82 %,
  • za družbo SVEKO d. o. o. 30,25 %,
  • za družbo INTERSEROH d. o. o. 14,67 %,
  • za družbo ZEOS, d. o. o. 10,26 %.

Link: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2537/sklep-o-dolocitvi-delezev-prevzemanja-odpadnih-nagrobnih-svec-pri-izvajalcih-javne-sluzbe-zbiranja-in-upravljavcih-pokopalisc-za-obdobje-do-30--junija-2022

logo footer