• Glava Bg

Ozaveščanje

Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti glede zbiranja odpadne električne in elektronske opreme

Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti glede zbiranja odpadne električne in elektronske opreme

Vlada je sprejela Sklep o določitvi deležev odpadne električne in elektronske opreme, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2021 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme.

Skupni deleži nastale in zbrane OEEO, za katero morajo nosilci skupnih načrtov ravnanja z OEEO za leto 2021 izpolniti obveznost zagotovitve zbiranje in obdelave so naslednji: Interseroh 11,71 %, Recikel 9,22 %, Slopak 8,86 %, Trigana 7,39 % in Zeos 62,82 %.

V skladu z Uredbo o odpadni električni in elektronski opremi mora proizvajalec električne in elektronske opreme na svoje stroške zagotavljati zbiranje in obdelavo vse zbrane odpadne električne in elektronske opreme. Proizvajalec lahko navedeno obveznost izpolnjuje samostojno ali skupaj z drugimi proizvajalci, tako da pristopi k izvajanju skupnega načrta ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, s katerim nosilec skupnega načrta v njihovem imenu zagotavlja izpolnjevanje njihove obveznosti iz uredbe.

Proizvajalec mora zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme zagotoviti za delež zbrane odpadne opreme, ki je enak njegovemu deležu električne in elektronske opreme, izraženemu v odstotkih, v skupni količini električne in elektronske opreme, ki je bila v Republiki Sloveniji dana na trg v posameznem koledarskem letu, izraženi v odstotkih, in se določi na podlagi te uredbe.

Vir: Uradni list RS - 178/2021, Uredbeni del (uradni-list.si)

logo footer