• Glava Bg

Projekti Life

Ime projekta: Slovenska OEEO kampanja

Slogan: Odločuj

Leto izvedbe: 2011 – 2013

Sofinancer: Evropska komisija / Ministrstvo za okolje in prostor RS

Namen:

  • dolgoročno dvigovanje ozaveščenosti ciljnih javnosti
  • zasledovanje pozitivnih učinkov glede pravilnega ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) in odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji (OPBA)
  • dvig ozaveščenosti ciljne javnosti o pravilnem ravnanju z OEEO in OPBA
  • rast zbrane količine OEEO in OPBA v RS.

Ciljne javnosti:

  • učenci in njihovi učitelji
  • gospodinjstva na območju celotne Slovenije

Aktivnosti:

  • E-transformer: potujoča učilnica z multimedijskim prikazom procesa pravilnega ravnanja z OEEO in OPBA / sodelovalo več kot 210 vzgojno izobraževalnih ustanov na območju celotne Slovenije
  • EKO terminali: reciklirani terminali iz zdravstvenih domov, z nameščeno aplikacijo – ozaveščevalni kviz / nameščenih 80 EKO terminalov (aplikacija)
  • Dan odprtih vrat: akcija z izvajalci lokalno javnih služb ravnanja z odpadki / ozaveščenih 65% vseh gospodinjstev v Sloveniji
  • WEEE konferenca: konferenca za strokovno javnost

Evropska komisija je projektu podelila priznanje Best of the Best na področju okoljskega izobraževanja in informiranja

logo footer