• Glava Bg

Zakaj izbrati shemo ZEOS

 • NEPROFITNO DELOVANJE

  Družba ZEOS je neprofitna organizacija, kar pomeni, da se morebitni dobiček ne deli med družbenike, temveč se usmerja v rezervacije za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15)

 • TRANSPARENTNOST DELOVANJA

  Transparentno delovanje družbe ZEOS je zagotovljena preko rednih sej in pregledov poslovnega sveta ter skupščine družbe. Poslovanje družbe pa je vsako leto pregledano tudi s strani akreditirane revizorske hiše.

 • ENAKOST ZA VSE ZAVEZANCE

  Vsem zavezancem, ki so vključeni v skupno shemo ravnanja z OEEO, OPBA in ONS družbe ZEOS, zagotavljamo enoten, dolgoročno vzdržen sistem in izpolnjevanje zakonskih ciljev.

 • STABILNA SKUPINA ZAVEZANCEV

  Vse aktivnosti družbe ZEOS so usmerjene k zagotavljanju dolgoročnega stroškovno učinkovitega sistema podaljšane odgovornosti proizvajalcev. S tem ohranjamo zaupanje naših zavezancev in trajno izpolnjevanje vseh obveznosti, ki jih nalaga okoljska zakonodaja.

 • JASNO SPOROČANJE VSEM CILJNIM JAVNOSTIM

  V družbi ZEOS, nenehno izvajamo načrtno ozaveščanje končnih potrošnikov, saj je ključnega pomena za vzpostavitev stabilnega procesa zbiranja odpadkov.

 • ODGOVORNO OPERATIVNO DELOVANJE

  V družbi ZEOS redno skrbimo za celoten in reden cikel zbiranja, obdelave in predelave OEEO, OPBA in ONS.

 • TRAJNOSTNI REZULTATI

  Z rezultati zbrane in obdelane količine OEEO, OPBA in ONS, družba ZEOS ostaja v samem slovenskem vrhu, hkrati pa so rezultati nadpovprečni tudi v EU merilu.

 • MEDNARODNO DELOVANJE

  V družbi ZEOS se vključujemo v aktivnosti mednarodnega združenja WEEE Forum, kar nam omogoča prenos dobrih izkušenj iz tujine, pridobivanje novih znanja in izboljšanje postopkov ravnanja z OEEO.

 • ONLINE SISTEM

  Za vse Zeos-ove zavezance, preko spletnega portala omogočamo enostavnejše poročanje okoljskih dajatev in naročanje odvoza zbrane OEEO.

logo footer