Z delavnice v tujini.jpeg
Pretekli projekti

Aware

Financer: EIT Raw Materials

Trajanje projekta: 2019 - 2020

Nosilec projekta: VTT (Finska)

Partnerji: KU Leuven (Belgija), Delft University of Technology (Nizozemska), Relight Ltd, Italy (Italija), Fondazione Bruno Kessler (Italija), University of Trento (Italija), Hub Innovazione Trentino S.c.a.r.l. (Italija), ZEOS, d.o.o. (Slovenija)

Namen in cilji:
- priprava informativnih materialov o e-odpadkih za informatorje
- usposabljanje informatorjev za podajanje informacij o e-odpadkih
- vključevanje šolskih otrok v kampanje za zbiranje izrabljene elektronike

Ciljne skupine:
- učenci, učitelji in vodstvo šol
- gospodinjstva

Rezultati:
- 2.800 ozaveščenih otrok vključno z učitelji (delavnice)
- izobraževalna gradiva za tri različne starostne skupine otrok v petih jezikih (finski, angleški, italijanski, nizozemski, slovenski)

 

Krožno gospodarastvo   |   Ponovna uporaba   |   Souporaba  |   Nakup aparatov  |  Zbirni centri  |  Ravnanje z odpadki  |  Recikliranje

Povezava do projektne strani

Spletna stran projekta