Akcija

Naša velika ozaveščevalno-zbiralna nagradna akcija odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev »Prinesi stare baterije«, ki je potekala na območju Mestne občine Ljubljana, je zaključena. Največ starih baterij (na šolo) je zbrala Osnovna šola Vič, največ starih baterij (na učenca) pa je prispevala Osnovna šola Spodnja Šiška.

Naša velika ozaveščevalno-zbiralna nagradna akcija odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev »Prinesi stare baterije«, ki je potekala na območju Mestne občine Ljubljana, je zaključena. Največ starih baterij (na šolo) je zbrala Osnovna šola Vič, največ starih baterij (na učenca) pa je prispevala Osnovna šola Spodnja Šiška. Obe sta si tako prislužili glavno nagrado – nastop glasbenika Zlatka. Ta pa bo obiskal tudi tretjo šolo, in sicer Osnovno šolo Valentina Vodnika, saj je le-ta celoten čas akcije skrbela za najbolj izvirno in aktivno informiranje posameznikov o zbiranju starih baterij. V sklopu akcije je organizirano zbiralo stare baterije sicer 38 prijavljenih ljubljanskih osnovnih šol, svoje stare baterije so prispevali tudi zainteresirani posamezniki. V času med 1. in 20. oktobrom 2019 so na ta način zbrali dobrih 14,5 ton starih baterij, od tega se je na šolah ali za šole zbralo skoraj 11 ton, ostala količina (3,5 ton) pa ni bila namenjena posamezni šoli in so jo posamezniki v tem času samo oddali na javne zbirne točke akcije. Aktivnost smo organizirali skupaj z Radiem Ekspres, Mestno občino Ljubljana, JP VOKA Snaga d.o.o. in podjetjem Varta. Potekala je v sklopu projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki (v sofinanciranju Ministrstva RS za okolje in prostor ter Evropske komisije) ter pod okriljem 2. Mednarodnega dneva e-odpadkov (kateremu so organizatorji 14. oktobra v centru Ljubljane tudi posvetili poseben dogodek).

Z namenom, da bi količino zbranih odpadnih baterij v Sloveniji še povečali, saj gre za nevarne odpadke, ki hkrati vsebujejo tudi dragocene snovi, smo v mesecu oktobru organizirali veliko akcijo »Prinesi stare baterije«, ki je potekala v prestolnici in se je z 20. oktobrom zaključila. V akciji je sodelovalo 38 prijavljenih ljubljanskih osnovnih šol s skoraj 19.000 učenci, ki so med seboj tekmovale v zbiranju starih baterij in se tako potegovale za tri glavne nagrade. Pri tem so jim pomagali vsi zaposleni na šoli, učenci s starši in njihovimi sorodniki, prijatelji ter sodelavci, ki pa so svoje baterije prinašali tudi na nekatere druge javne zbirne točke in jih tam namenili določeni osnovni šoli. Iz tega naslova se je skupaj nabralo skoraj 11 ton starih baterij. Tudi drugi občanke in občani so k akciji na teh točkah prispevali svoje stare baterije – 3,5 ton. V sklopu akcije je vsem skupaj na ta način uspelo zbrati kar dobrih 14,5 ton starih baterij!

V akciji so šole med seboj tekmovale v zbrani količini. Pri prvih treh z največ zbranimi starimi baterijami je rezultat v zbrani količini zelo tesen, a vendar imamo zmagovalca.

Največ odpadnih baterij na šolo je uspelo zbrati Osnovni šoli Vič, ki je zbrala kar 1.291,3 kg starih baterij. To šolo so organizatorji tudi obiskali ter jim nagrado predali v živo.

Šola, ki je zbrala največ odpadnih baterij na učenca (t.j. 2,43 kg baterij na učenca) pa je Osnovna šola Spodnja Šiška.

V sklopu akcije so se sodelujoče šole tudi zelo izvirno trudile in po svojih močeh, idejah in poteh delile informacijo o akciji oz. zbiranju starih baterij, zato so se organizatorji odločili, da bodo nagradili tudi tisto, ki je to opravila najboljše – Osnovna šola Valentina Vodnika. Ta šola je za komunikacijo akcije po svojih kanalih poleg osnovnega obveščanja o akciji (objava na spletni strani, družbenih omrežjih, deljenje letakov, polepitev plakatov po šoli in okolici) izvedla tudi nekatere druge inovativne aktivnosti in tako komisijo prepričala, da si je zaslužila tretjo nagrado.

Vse tri zgoraj omenjene šole so si kot nagrado prislužile koncert glasbenika Zlatka, ki je sicer ambasador projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki, v sklopu katerega poteka akcija.

A res vsi, prav vsi, ki so prispevali svoj del k akciji, so neke vrste zmagovalci – saj so poskrbeli za čistejše okolje v katerem živimo.

Vrstni red vseh šol glede na zbrano količino najdete tule.

Stalne lokacije za oddajo starih baterij

Kljub temu, da se je oktobrska akcija zaključila, je za dobro vseh nas potrebno z ločenim zbiranjem baterij nadaljevati. Dobre navade, ki so tekom akcije postale stalnica, naj zato ostanejo. Lokacij za oddajo starih baterij je širom države res že zelo veliko. Brezplačno se lahko oddajo na eno izmed naslednjih lokacij:

• v ulične zbiralnike na nekatere eko otoke širom države
• v zelene kote v nekaterih trgovinah z električno in elektronsko opremo oz. v vse trgovine, ki prodajajo nove baterije
• v zbiralnice družbe ZEOS, d.o.o.
• v zbirne centre lokalnih komunal
• na priložnostna zbirna mesta v času lokalnih akcij mobilnega zbiranja

Zemljevid vseh lokacij je dostopen na www.starebaterije.si.

Več informacij o baterijah (kako se pravilno ravna z baterijami, zakaj je potrebno odpadne baterije ločeno zbirati in reciklirati, kaj vse se zgodi z baterijami, ko jih oddamo v reciklažo in nekaj zanimivih dejstev o baterijah) najdete na povezavi:
Zanimivosti o baterijah

Več: 25. oktober 2019 – Akcija Prinesi stare baterije je zaključena