Roll-up
Pretekli projekti

Life Gospodarjenje z e-odpadki

Naslov projekta: Life Gospodarjenje z e-odpadki (LIFE14 GIE/SI/000176)

Slogan: E-cikliraj

Trajanje projekta: 2016 – 2020

Kratek opis projekta:  Spodbujanje ločevanja e-odpadkov in odpadnih baterij preko intenzivnega in kontinuiranega informiranja uporabnikov in potrošnikov e-naprav in baterij o njihovi nujnosti ločevanja ter negativnih vplivih na okolje in zdravje ljudi v primeru neustreznega ravnanja z njimi. Vzpostavitev potrošniku prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij: uličnih zbiralnikov na eko otoke, zelenih kotov v večje trgovske centre, za zbiranje teh odpadkov na podeželju pa izvajanje mobilnega zbiranja.

Vrednost projekta: 1.795.765,00 €

Nosilec projekta: ZEOS, d.o.o.

Sofinancerji projekta: Evropska komisija, Ministrstvo za okolje in prostor RS 

Deležniki projekta: izvajalci lokalnih javnih služb ravnanja z odpadki, trgovci EEO, proizvajalci EEO, občine, upravljavci stanovanj, NVO, zakonodajalec, mladinske organizacije, Life projekti in drugi projekti, shema ravnanja z odpadki, mednarodni akterji s področja varovanja okolja

Bodi zvezda, e-cikliraj

Namen in cilji:

 • dvigniti ozaveščenost posameznikov o pravilnem ravnanju z OEEO in OPBA
 • spremeniti navade posameznikov pri ločevanju OEEO in OPBA
 • vzpostaviti mrežo zbiranja in trajnega ozaveščanja posameznikov o ločevanju OEEO in OPBA
 • vzpostaviti prvo mrežo zbiranja malih aparatov v Sloveniji
 • povečanje količin zbranih OEEO in OPBA v Sloveniji

 Ciljne skupine:

 • gospodinjstva (družine)
 • potrošniki in uporabniki EEO (mladi, delovno aktivno prebivalstvo, upokojenci) 
 • izobraževalne ustanove (vrtci, osnovne šole, srednje šole) 
 • splošna in mednarodna javnost
ECI

Rezultati:

 • 730 postavljenih uličnih zbiralnikov na eko otokih in drugih podobnih lokacijah (v njih zbrali v času trajanja projekta 1.275 ton e-odpadkov in odpadnih baterij)
 • 71 postavljenih zelenih kotov v tehničnih trgovinah (v njih zbrali v času trajanja projekta 3.143 ton e-odpadkov, odpadnih baterij in odpadnh sijalk)
 • mobilna zbiranja na podeželju (v času trajanja projekta smo izvedli 135 mobilnih zbiranj ter zbrali 284.111 kg e-odpadkov in odpadnih baterij)
 • z rastjo količin zbranih e-odpadkov, ki smo jo dosegli s pomočjo novo vzpostavljene mreže zbiranja, smo v obdobju med leti 2016 in 2019 ohranili precej sekundarnih surovin, in sicer:
  • ŽELEZA v količini 0,42 Eifflovega stolpa
  • BAKRA v količini 1,23 kipa Svobode
  • ALUMINIJA v količini 0,15 Atomiuma
  • ter za 41.692 kg manjši izpust CO2 = 834 ha dreves
 • 2.148 doseženih medijskih objav + 3.328 radijskih objav
 • številni dogodki:
  • 1 strokovna nacionalna konferenca
  • 17 delavnic z izvajalci lokalnih javnih služb za ravnanje z odpadki
  • 37 lokalnih novinarskih konferenc
  • 65 interaktivnih dogodkov v tehničnih trgovinah
  • 64 eko delavnic z mladimi
  • 33 kulturno družabnih dogodkov
  • 1 akcija ozaveščanja in zbiranja odpadnih baterij
  • 4 regijske ozaveščevalno-zbiralne akcije e-odpadkov
  • 2 lokalni akciji ozaveščanja in zbiranja odpadnih malih aparatov
  • 1 strokovna mednarodna konferenca
  • in še nekaj drugih manjših aktivnosti

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Zeleni kot višja stena.JPG

POSTAVITEV ZELENIH KOTOV V TRG. CENTRIH

V nekaterih večjih trgovinah širom Slovenije (Big Bang, d.o.o. • Gorenje GSI, d.o.o. • Mercator d.d., M Tehnika • MERKUR trgovina, d.d.) smo postavili zelene kote.

V zeleni kot lahko oddamo naslednje e-odpadke: male električne in elektronske aparate, mobilne telefone, prenosne baterije in akumulatorje, sijalke.
Večje aparate pa lahko oddamo ob nakupu novih aparatov pri trgovcu (v skladišču).

Za čim večji doseg potrošnikov smo v času projekta izvajali tudi promocijske aktivnosti, na katerih so se potrošniki seznanili z možnostjo oddaje tovrstnih odpadkov v zelene kote in dobili informacije o tem, zakaj jih je pomembno E-ciklirati:
* interaktivni dogodki (v in pred trgovino)
* večja zbiralna akcija »Stari aparati za otroški smeh«, v sklopu katere smo celo leto 2018 v zelenih kotih zbirali aparate za Društvo Rdeči noski

Lokacije zelenih kotov
Več o zelenih kotih

03_eko_otok.jpg

POSTAVITEV ULIČNIH ZBIRALNIKOV NA EKO OTOKE

Na eko otokih in drugih lokacijah širom Slovenije smo postavili ulične zbiralnike.

V ulični zbiralnik lahko oddamo e-odpadke v velikosti do 40x25x25 cm, to so: mali gospodinjski aparati, računalniška oprema in zabavna elektronika, ostala mala oprema in orodja, igrače in prenosne baterije in akumulatorje.

Za čim večji doseg potrošnikov smo v času projekta izvajali tudi promocijske aktivnosti, na katerih so se potrošniki seznanili z možnostjo oddaje tovrstnih odpadkov v ulične zbiralnike in dobili informacije o tem, zakaj jih je pomembno E-ciklirati:
* uradne predaje uličnih zbiralnikov (namenjena predstavitvi zbiralnikov lokalnemu okolju)
* izvedba eko delavnic z mladimi, ki smo jih izvajali skupaj z Mladinsko mrežo MaMa (na katerih so se o pravilnem ravnanju z e-odpadki in odpadnimi baterijami v lokalnem okolju seznanili učenci in dijaki širom Slovenije)
* kulturno-družabni dogodki (s projektnimi aktivnostmi smo se udeležili večjih in manjših tradicionalnih kulturno-družabnih dogodkov širom države, kjer smo lokalnim okoljem predstavili lokacije uličnih zbiralnikov)

Lokacije uličnih zbiralnikov
Več o uličnih zbiralnikih

Mobilni zbiralnik.JPG

IZVAJANJE MOBILNEGA ZBIRANJA

Na podeželju v vseh regijah države smo z mobilnim zbiralnikom za e-odpadke in odpadne baterije obiskovali odročna gospodinjstva ter pred tem ali pa sočasno organizirali informativne dogodke za ozaveščanje prebivalcev.

Video predstavitev mobilnega zbiralnika
Več o mobilnem zbiralniku

Zbiralnik za baterije

AKCIJA ZBIRANJA ODPADNIH BATERIJ

V oktobru 2019 smo Mestni občini Ljubljana izvedli ozaveščevalno-zbiralno nagradno akcijo »Prinesi stare baterije«, v kateri smo zbirali odpadne baterije in prenosne akumulatorje. Z akcijo smo želeli spodbuditi občanke in občane k bolj odgovornemu ravnanju s temi tako malimi, a še kako nevarnimi odpadki ter s pomočjo akcije ozavestiti širšo javnost o tej tematiki.

V akciji je sodelovalo 38 ljubljanskih osnovnih šol.

V akciji smo zbrali:
* samo osnovne šole skoraj 11 ton odpadnih baterij
* posamezniki še dodatnih 3,5 ton odpadnih baterij

Zmagale so naslednje tri šole:
* OŠ VIČ = največ odpadnih baterij na šolo (1.291,3 kg)
* OŠ SP. ŠIŠKA = največ odpadnih baterij na učenca (2,43 kg baterij na učenca)
* OŠ VALENTINA VODNIKA = najbolj inovativna komunikacija akcije po svojih kanalih

Več o akciji 

V sklopu te aktivnosti smo izvedli tudi:
* nagradni natečaj "Izdelaj domači zbiralnik za odpadne baterije"
*
zbiranje odpadnih baterij s pomočjo nekaterij zavezancev in drugih podjetij

Konferenca

NETWORKING AKTIVNOSTI

Ker smo želeli okrepiti sodelovanje s sorodnimi organizacijami ter vzpostaviti poti za vzajemen prenos znanja in informacij, smo izvedli naslednje dogodke:
* strokovno konferenco "Navade posameznikov pri ravnanju z odpadki"
* strokovno mednarodno konferenco "Prakse spreminjanja navad posameznikov pri ravnanju z odpadki"
*
vsakoletne delavnice z izvajalci lokalnih javnih služb ravnanja z odpadki
* spletni seminar za delitev dobrih praks ob koncu našega projekta

Mojca Mavec Fotka.webp

AMBASADORKA PROJEKTA: Mojca Mavec

novinarka in televizijska voditeljica

»Koliko odpadne električne in elektronske opreme nastane vsako leto tudi pri nas, sem se zavedala šele, ko sem prvič sodelovala pri akciji Očistimo Slovenijo. Velik del te opreme kljub osveščanju v zadnjih letih pri nas še vedno konča na običajnih deponijah. Kot novinarka sem velikokrat poročala o podobnih zgodbah, a štejejo dejanja. Zato sem se tudi odločila pri projektu LIFE sodelovati kot ambasadorka.« 

Tešky.webp

AMBASADOR PROJEKTA: Andrej Težak - Tešky

gledališki improvizator in promotor stand-up komedije 

»Ker se imam za precej okoljsko zavednega, se z veseljem priključim projektom, ki naj bi nas vsaj malo obvarovali pred onesnaženjem. Vsak dan gledam vso to umazanijo okoli sebe in poskušam narediti kaj, da prispevam drobec v mozaik čistega okolja. Odpadna električna in elektronska oprema predstavlja velik problem, ki se ga malokdo zaveda in končno se bodo našli tudi posebni zbiralniki zanjo. Na veselo E-cikliranje!«

Zlatko-fotomorgana-34.webp

AMBASADOR PROJEKTA: Zlatko

glasbenik

»Pred dvema letoma je bila najstarejša hči stara tri leta in je po naključju v domačem predalu našla digitalni fotoaparat. Kako tehnologija napreduje in se tako posledično kopiči odpadna elektronska in električna oprema, sem se zavedel šele takrat, ko ni vedela, kaj je ta skrivnostna črna škatlica, ki je ne uporabljamo. Uporabljali smo ga pred kratkim, konkreten digitalni fotoaparat spada med t. i. sodobno tehnologijo, a najmlajše generacije vseeno tega ne poznajo. Začel sem se spraševati, kje bodo končale vse te stvari. V smeteh? Katerih smeteh? Zato sem počaščen in v veliko veselje mi je, da lahko sodelujem v tem projektu, ki ozavešča vse generacije. Menim, da so zbiralniki za odpadno e-opremo več kot dobrodošli, saj s tem delamo na tem, da okolje še bolj obvarujemo pred onesnaževanjem.«

 

Povezava do projektne strani

Spletna stran projekta

Galerija

Utrinki projekta

Zeos
Life