Bodoči novomeški medicinci in kemijci E-ciklirali

Pretekli petek smo v okviru postavitve uličnih zbiralnikov na nekatere večje ekološke otoke v občine Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice izvedli eko delavnico za novomeško mladino.

Dijaki Srednje zdravstvene in kemijske šole so se spoznali s starimi aparati in pravilnim ravnanjem s tovrstnimi odpadki.

Kviz je bil le eden izmed zabavnih aktivnosti delavnice, ki je mlade popeljal v svet E-cikliranja. Poleg tega so izdelovali tudi zanimive plakate, kjer so se spoznali z dejstvom, zakaj je pomembno, da se e-odpadke in odpadne baterije E-ciklira. Kreativni so bili pri oblikovanju sloganov – stavkov, ki pozivajo potrošnike k E-cikliranju in oblikovali naslednje:

 • Ni važno kolk si star, bodi car in E-cikliraj!
 • Priklopite na zeleno in E-ciklirajte za boljši jutri!
 • E-cikliraj, da boš car, ni pomembno, kok si star, važno, da ti je mar!
 • E-cikliraj, stare in mlade motiviraj!

Dijakom smo bili na dogodku v pomoč moderatorji: Urša Dolinšek iz družbe ZEOS, d.o.o. ter Kaja Čop, Urban Krevl in Laura Krančan.
Dogodek je mlade na dolenjskem koncu izredno motiviral, saj so izkazali zanimanje za vsebino in pripravljenost za spremembe na tem področju. Predlagali so nekaj dobrih rešitev za zmanjšanje e-odpadkov, kot recimo boljša kakovost izdelkov, hkrati pa so razmišljali o načinih ponovne uporabe aparatov ter izpostavili nekaj trenutno najbolj aktualnih možnosti, ki jih tudi sami uporabljajo.

Utrinki dijakov iz Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo mesto, ki so se udeležili naših delavnic, ki jih izvajamo skupaj z Zavodom Mladinska Mreža MaMa.

 • Delavnica mi je bila zelo všeč, ker sem se naučila veliko novega. Všeč mi je bilo tekmovanje med skupinami, saj smo tekmovali za nagrado. (Staša)
 • Delavnica je bila zelo zanimiva, koristna in poučna za nas. Z znanjem, ki smo ga pridobili bomo ohranili čisto okolje. (Alja)
 • Delavnica je bila zanimiva in poučna. Všeč mi je bilo delo v skupinah, ker smo lahko vsi aktivno sodelovali. (Neža)
 • Delavnica mi je bila všeč, ker je bilo tekmovalno vzdušje in ker smo dobili dobro nagrado. (Žan)
 • Tema delavnice mi je bila zelo všeč, saj je pomembno, da se izobražujemo o odpadkih. Všeč mi je bila njihova zastava. Moderatorji so bili zelo prijazni. Želim si še več takih aktivnosti. Najbolj všeč pa mi je bila nagrada (vstopnica za kino). (Nika M.)
 • Predstavitev me je vzpodbudila k ločevanju, naučila sem se veliko o nevarnih odpadkih in pravilnega recikliranja. (Ana)
 • Delavnica je bila zelo izobraževalna. Naučila sem se veliko o ločevanju odpadkov. Bilo je zelo zabavno, saj smo sestavili svoj slogan o recikliranju in se med seboj še bolj spoznali. (Lorelaj)
 • Delavnica mi je bila zelo všeč, saj je bila drugačna kot druge in te pripravi do tega, da mladostniki delujejo in se borijo kot ekipa. (Tea)
 • Delavnica mi je bila všeč, saj so bili animatorji res dobri in zelo prijazni, zato so nas še dodatno motivirali, kar se tiče recikliranja. Delavnica nas je spodbudila, da bomo ohranjali našo naravo čisto. (Larisa)
 • Delavnica mi je bila zelo zanimiva zaradi mladih, pozitivnih animatorjev, zanimive predstavitve in okusnih prigrizkov. (Natalija)
 • Delavnica mi je bila všeč, saj smo se marsikaj naučili. Najbolj všeč pa mi je bila izdelava plakatov. (Anžej)
 • Delavnica je bila zelo dobro organizirana in tudi dobro izvedena. Najbolj všeč mi je bilo, da so nas animatorji znali animirati in da smo za naše delo na koncu dobili nagrado. (Nika R.)

Več: 20. oktober 2017 – Delavnica E-odpadki in naše okolje v Novem mestu