Del Koroške od danes naprej E-ciklira

Našemu projektu se je v sredo, 31. maja 2017, priključil tudi del Koroške z občinami Dravograd, Mislinja in Slovenj Gradec. Na dveh slavnostnih predajah so le-te skupaj z lokalnima partnerjema Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o. in Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o. prejele 11 uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije.

Nove zbiralnike so na obeh dogodkih pospremili na pot predstavniki obeh lokalnih partnerjev projekta - Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o. (v sklopu njihovega Dneva odprtih vrat) in Javnega komunalnega podjetja Dravograd d.o.o. (na njihovem ZC Otiški vrh) ter predstavniki vseh treh zgoraj naštetih občin. Skupaj s predstavnico družbe ZEOS, d.o.o. so podpisali listino o predaji uličnih zbiralnikov ter e-odpadke nato tudi simbolično oddali.

Lokacije zbiralnikov

Lokacije uličnih zbiralnikov najdete na spletnem zemljevidu na spletni strani projekta, ki se ažurira po vsaki novi postavitvi zbiralnikov na mikrolokacije. Zbiralnike je prejelo že 152 občin in jih je skupaj 548. Občanke in občani e-odpadke dosledno ločujejo, v že stoječe zbiralnike je bilo do sedaj odloženih le 2% ostalih odpadkov, torej tistih, ki tja ne spadajo. Plan praznjenja uličnih zbiralnikov je sicer predviden na 3 mesece, tako da zberejo v povprečju na en ulični zbiralnik 132,5 kg starih aparatov in baterij.

Več: 31. maj 2017 – Lansiranje uličnih zbiralnikov v Slovenj Gradcu in Dravogradu