Nova in bližja mesta za oddajo malih starih aparatov in baterij v Novem mestu z okolico in Metliki

E-cikliranju na Dolenjskem so se v petek, 26. maja 2017, pridružile tudi Mestna občina Novo mesto ter občine Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža, Šmarješke Toplice in Metlika.

V sklopu sodelovanja pri projektu so občine prejele 14 uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije, ki so jih skupaj z lokalnima partnerjema Komunala Novo mesto d.o.o. in Komunala Metlika d.o.o. prevzele na slavnostnih predajah na njihovih lokacijah.

Na predaji zbiralnikov so bili prisotni predstavniki obeh lokalnih partnerjev projekta: Komunale Novo mesto d.o.o. in Komunale Metlika d.o.o. ter predstavniki vseh zgoraj naštetih občin, ki so na obeh dogodkih skupaj z direktorjem naše družbe ZEOS, d.o.o. podpisali listino o predaji uličnih zbiralnikov ter nato s simbolično oddajo e-odpadkov pospremil nove zbiralnike na pot.

Ulične zbiralnike je prejelo že 149 občin in jih je skupaj 537, njihove lokacije pa najdete na spletnem zemljevidu na spletni strani projekta, ki se ažurira po vsaki novi postavitvi zbiralnikov na mikrolokacije. Plan praznjenja zbiralnikov je predviden na 3 mesece, tako da zberemo v povprečju na en ulični zbiralnik 132,5 kg starih aparatov in baterij. Občanke in občani te odpadke dosledno ločujejo, v zbiralnike je bilo odloženih le 2% ostalih odpadkov, torej tistih, ki tja ne spadajo.

Več: 26. maj 2017 – Lansiranje uličnih zbiralnikov v Novem mestu in Metliki