Zaključek projekta, a nadaljevanje pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami

Pri ZEOS-u smo z razlogom ponosni! Uspešno smo zaključili petletni Life projekt Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom E-cikliraj, ki smo ga izvajali med 2016 in 2020 leti.

Projekt je bil sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor RS ter Evropske komisije in osredotočen na intenzivno in kontinuirano informiranje uporabnikov e-opreme in baterij o nujnosti pravilnega odlaganja le-teh, ko se izrabijo.

V sklopu projekta smo skupaj z deležniki (izvajalci javnih služb ravnanja z odpadki, trgovci e-opreme, proizvajalci e-opreme, občine, ambasadorji – znane osebnosti, nevladne organizacije, sheme ravnanja z e-odpadki, Life in drugi projekti ter zakonodajalec) vzpostavili potrošniku prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij. Na izbrane ekološke otoke in druge lokacije širom Slovenije smo umestili 730 uličnih zbiralnikov, v večje tehnične trgovine 71 zelenih kotov, na podeželju pa smo izvajali mobilna zbiranja. Z različnimi dogodki in kampanjami smo prebivalcem Slovenije (gospodinjstva, potrošniki in uporabniki e-opreme, izobraževalne ustanove in splošna ter mednarodna javnost) približali nove možnosti za oddajanje tovrstnih odpadkov, s širjenjem mreže pa bomo nadaljevali tudi po zaključku projekta. Na spletni strani stariaparati.si lahko vsak najde sebi najbližjo lokacijo za oddajo e-odpadkov in odpadnih baterij in se tako priključi naši uspešni zgodbi ter s tem naredi nekaj za okolje.

Organizatorji projekta smo v Sloveniji v primerjavi z izhodiščnim letom 2015 zabeležili v letu 2019 kar 36,9 odstotno rast količin zbranih e-odpadkov, medtem ko je bila glede na strukturo zbranih e-odpadkov zabeležena najintenzivnejša rast pri odpadnih malih aparatih, in sicer kar 48,8 odstotkov. Na dosežene rezultate smo lahko upravičeno ponosni, saj nas uvrščajo nad evropsko povprečje.

Več: Zaključno poročilo projekta in Poročilo o odzivu deležnikov