• Glava Bg

Zakonodaja

 • Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev
 • Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev - velja od 1.1.2019
  (Uradni list RS, št. 84/18)
 • Zakon o varstvu okolja
  (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16)
 • Uredba o odpadkih
  (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15)
 • DIREKTIVA 2012/19/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o odpadni električni in elektronski opremi
 • Uredba o odpadni električni in elektronski opremi
  (Uradni list RS, št. 55/15, 47/16, 72/18)
 • DIREKTIVA 2006/66/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih
 • Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
  (Uradni list RS, št: 3/10, 64/12, 93/12, 103/15 )
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanja okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme  - velja do 31.12.2018
  (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06, 78/08)
 • Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami
  (Uradni list RS, št. 25/19)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže
  (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06, 78/08, 19/10)
logo footer