• Glava Bg

Ravnanje z odpadki

Družba ZEOS je nosilka skupnih shem za ravnanje z:

  • odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO),
  • odpadnimi prenosnimi baterijam in akumulatorji (OPBA),
  • odpadnimi nagrobnimi svečami (ONS).

Tako družba ZEOS skrbi za pravilno ravnanje z OEEO, OPBA in ONS, ki obsega:

  • zbiranje in prevzemanje od končnih uporabnikov, distributerjev in lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki,
  • obdelavo, razgradnjo in ločitev sestavnih delov - priprava na nadaljnje ravnanje,
  • predelavo, namenjeno koristni uporabi in primernosti odstranjevanja,
  • odstranjevanje ostankov predelave.
logo footer