• Glava Bg

Odpadna električna in elektronska oprema

Električna in elektronska oprema je oprema, ki za svoje pravilno delovanje potrebuje električni tok ali elektromagnetno polje. Tovrstna odpadna oprema je zaradi svoje specifične sestave posebne vrste odpadek, ki ga je potrebno po koncu uporabne dobe ločeno oddati na pravo mesto. To nam pove že znak prečrtan smetnjak, ki mora biti neizbrisljivo natisnjen na električni in elektronski opremi ali vsaj na njeni embalaži, če zaradi majhnosti to ni možno natisniti na sam izdelek. Prav tako nekatere vrste OEEO predstavljajo nevaren odpadek, ki ob nepravilnem ravnanju povzročajo škodo tako okolju kot ljudem.

OEEO je eden od najhitreje rastočih vrst odpadkov na svetu. Zato je pravilno, da se ravnanje s tovrstnimi odpadki sistemsko rešuje in da se določajo cilji zbiranja OEEO in obdelave na ravni EU.

Nova Uredba o OEEO (Uradni list RS, št. 55/15, 47/16, 72/18), ki je v Slovenski pravni red prenesla evropsko DIREKTIVO 2012/19/EU, Sloveniji zastavlja ambiciozne cilje zbiranja OEEO, in sicer:

  • leta 2015 zbrati 4 kg OEEO iz gospodinjstev na prebivalca oziroma zbrati najmanj enako količino OEEO, kot je bilo zbrano v povprečju v letih 2012, 2013 in 2014,
  • leta 2016 zbrati najmanj 41% povprečne mase EEO, ki je bila letno dana na trg v Sloveniji v zadnjih treh letih,
  • leta 2021 zbrani najmanj 65% povprečne mase EEO, ki je bila letno dana na trg v Sloveniji v zadnjih treh letih ali 85% povprečne mase OEEO, nastale letno na območju Slovenije.
logo footer