• Glava Bg

Odpadne nagrobne sveče

Odpadne nagrobne sveče (ONS) so posebna vrsta odpadkov, ki v Republiki Sloveniji predstavljajo kar 3% komunalnih odpadkov. ONS se ne sme odlagati zaradi vsebnosti klora pa se jih tudi ne da energetsko izrabiti in zato je potrebno za zbiranje in obdelavo le teh vzpostaviti učinkovit sistem, ki bo zagotavljal zbiranje in obdelavo ONS tako, da se naše okolje obremenjuje v čim manjši meri. V ta namen smo v družbi ZEOS vzpostavili skupni načrt ravnanja z ONS v okviru katerega izpolnjujemo vse obveznosti proizvajalcev nagrobnih sveč, ki verjamejo v nas in so nam zaupali, da v njihovem imenu izpolnjujemo vse zakonodajne obveznosti.

Zakonsko podlago za ravnanje z ONS predstavlja Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Uradni list RS, št. 25/19)

 

logo footer