• Glava Bg

Odpadne sijalke

Sijalke so tip svetila, ki svetlobo ne oddajajo z žarenjem nitke kot običajne žarnice, temveč z razelektrenjem živosrebrnih atomov, ki jih električni tok spodbudi, da začnejo oddajati ultravijolično svetlobo. Ta se na fluorescentni prevleki, s katero je prevlečena notranjost cevi, spremeni v vidno svetlobo. Prav tako med sijalke spadajo svetila, sestavljena iz polprevodnikov, ki oddajajo svetlobo in jih poznamo pod imenom LED sijalke. Slednje ne vsebujejo živega srebra.

Zaradi nizke porabe energije jih uvrščamo med ekološke oz. okolju prijazne izdelke. Da bi to v celoti držalo, pa moramo biti pazljivi, kam jih odlagamo, ko se iztrošijo. Vsebujejo namreč majhno količino živega srebra, zato jih je potrebno ločeno zbrati in ekološko reciklirati.

Odpadne sijalke ne sodijo niti med mešane komunalne odpadke niti med steklo, ampak jih je potrebno oddati v namenske zbiralnike. Sijalke, ki so odložene med mešane komunalne odpadke, se ne reciklirajo in lahko onesnažujejo okolje.

Ravnanje z odsluženimi sijalkami, ki zaradi vsebnosti živega srebra predstavljajo nevaren odpadek, ureja Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, 47/16, 72/18)

Kako ravnati, če se sijalka razbije?

  • Če se sijalka razbije, se njenih ostankov ne lotevajte s sesalnikom.
  • Zaprite vsa vrata v prostoru in odprite vsa okna. Prostor zapustite vsaj za pol ure.
  • Razbitine sijalke odstranite s kartonom, tla pa obrišite z vlažno krpo.
  • Ostanke razbitin, karton in krpo shranite v steklen ali kakšen drug kozarec, ki ga zaprete s pokrovom.
  • Opremite ga s pripisom »pozor, lahko vsebuje ostanke živega srebra« ter ga oddajte v zbirališče nevarnih odpadkov.
logo footer