Kotiček
Aktualni projekt

Life Spodbujamo e-krožno

Trajanje projekta: 2020 - 2024

Nosilec projekta: ZEOS, d.o.o.

Partnerji projekta: Zbornica komunalnega gospodarstva pri GZS / TSD, d.o.o.

Namen in cilji:

  • Ozaveščanje ciljih skupin in deležnikov o konceptu krožnega gospodarstva.
  • Spreminjanje življenjskih navad potrošnikov pri ravnanju s še delujočimi aparati.
  • Vzpostavitev mreže zbirnih mest za še delujoče aparate.
  • Priprava navodil za postopek priprave aparatov na ponovno uporabo in obnovo delov.
  • Vzpostavitev spletne platforme krožnega gospodarstva - stičišče za ciljne skupine in deležnike.
  • Spodbujati krožne poslovne modele v sodelovanju s start-up organizacijami.

Rezultati:

Projekt je v izvajanju.

Povezava do projektne strani

Spletna stran projekta

Galerija

Utrinki projekta

Zeos
Life
Ministrstvo za okolje in prostor
TSD d.o.o.
Gospodarska zbornica Slovenije