• Glava Bg

Dokumenti in povezave

Finančna uprava RS (FURS)

je organ v sestavi Ministrstva za finance RS, ki je leta 2014 združil delovanje Carinske uprave RS in Davčne uprave RS. Finančna uprava RS opravlja naloge davčne službe, vključno z nalogami carinske službe in v omejenem obsegu tudi naloge finančne straže.

Ministrstvo za okolje in prostor RS (MOP)

zagotavlja zdravo življenjsko okolje za vse prebivalke in prebivalce Republike Slovenije ter spodbuja in usklajuje prizadevanja v smeri trajnostnega razvoja, ki ob skrbi za družbeno blaginjo temelji na smotrni in varčni rabi naravnih virov.

Agencija RS za okolje (ARSO)

je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor RS. Opravlja strokovne, analitične in regulatorne oziroma upravne naloge s področja okolja na nacionalni ravni.

logo footer