Odločuj lik
Pretekli projekti

Life Slovenska OEEO kampanja

Naslov projekta: Life Slovenska OEEO kampanja (LIFE10 INF/SI/000139)

Slogan: Odločuj

Trajanje projekta: 2011 – 2013

Kratek opis projekta: Dolgoročno dvigovanje ozaveščenosti ciljnih javnosti glede ustreznega ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO). Izvajanje aktivnosti za motivacijo javnosti ter širjenje znanja in informacij glede ustreznega ravnanja z OEEO. 

Vrednost projekta: 583.964 

Nosilec projekta: ZEOS, d.o.o.

Sofinancerji projekta: Evropska komisija, Ministrstvo za okolje in prostor RS 

Deležniki projekta: nacionalni in lokalni/regionalni uradi, občine, državne okoljske agencije in uradi, okoljske in nevladne organizacije, javne službe za zbiranje komunalnih odpadkov v Sloveniji, šole ter izobraževalni programi, proizvajalci in pridobiteljev električne in elektronske opreme

Namen in cilji:
- dvig ozaveščenosti ciljne javnosti o pravilnem ravnanju z e-odpadki in odpadnimi baterijami in rast le-teh

Ciljne skupine:
- učenci, učitelji in vodstvo osnovnih in srednjih šol
- gospodinjstva

Rezultati:

- E-transformer obiskal 210 vzgojno-izobraževalnih ustanov in 89 občin
1.080 ton zbranih e-odpadkov in odpadnih baterij
1.000 izdelkov v sklopu natečaja
80 terminalov s poučevalno aplikacijo
65% gospodinjstev
- WEEE konferenca

Posebnost: Best of the Best (priznanje EU komisije na področju okoljskega izobraževanja in informiranja)

Letno poročilo Life 1

Poročilo projekta Life "Slovenska OEEO kampanja"

Poročilo

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

O projektu (6).JPG

"E-TRANSFORMER NA OBISKU"

Izdelali smo multimedijsko vozilo s sončnimi celicami na strehi t.i. E-transformer, ki je v svoji prvi verziji v notranjosti prikazovalo s pomočjo razstave pravilno ravnanje z e-odpadki.
Izvajali smo akcije s šolami: vozilo je obiskalo preko 200 šol in jih ozavestilo o pravilnem ravnanju z e-odpadki. Poleg tega so šole izvedle tudi zbiralne akcije.
V sklopu te aktivnosti smo izvedli tudi natečaj, v katerem smo iskali ideje za ozaveščanje na področju e-odpadkov in dobili preko 1.000 izdelkov.
Vozilo je obiskalo tudi več drugih tradicionalnih dogodkov v državi.

Konferenca Odločuj.webp

WEEE KONFERENCA

Izvedli smo konferenco združenja WEEE forum in je potekala v dveh delih. Prvi je bil strokovni in so se ga udeležili člani WEEE foruma, drugi del pa je bil namenjen predstavitvi našega projekta. (predstavili smo naše vozilo, izvajali likovne delavnice in druge ozaveščevalne aktivnosti). 

Več o konferenci

Dnevi odprtih vrat.webp

DAN ODPRTIH VRAT

Akcijo smo izjavali skupaj z lokalnimi izvajalci javnih služb ravnanja z odpadki in jo poimenovali "E-odpadke ločuj in okolje varuj". Z akcijo smo gospodinjstva ozavestili na področju ravnanja z e-odpadki ter v sklopu le-te izvedli številne zbiralne akcije. 

Več o akcijah

EKO terminal.webp

EKO TERMINALI

Na šole smo postavili preko 80 EKO terminalov, ki so bili včasih namenjeni potrjevanju zdravstvenih kartic ter jih priredili v izobraževalne namene z vgrajeno aplikacijo o okolju. V sklopu te akcije je potekala tudi nagradna igra.

Povezava do projektne strani

 Spletna stran projekta

igra_1.webp

Zetris - igra za Android 

Prenesi igroNavodila

Galerija

Utrinki projekta

Zeos
Life