Odločuj lik
Pretekli projekti

Life Slovenska OEEO kampanja

Trajanje projekta: 2011 – 2013

Nosilec projekta: ZEOS, d.o.o.

Namen in cilji:
- dvig ozaveščenosti ciljne javnosti o pravilnem ravnanju z e-odpadki in odpadnimi baterijami in rast le-teh

Ciljne skupine:
- učenci, učitelji in vodstvo osnovnih in srednjih šol
- gospodinjstva

Rezultati:

- E-transformer obiskal 210 vzgojno-izobraževalnih ustanov in 89 občin
1.080 ton zbranih e-odpadkov in odpadnih baterij
1.000 izdelkov v sklopu natečaja
80 terminalov s poučevalno aplikacijo
65% gospodinjstev
- WEEE konferenca


Posebnost: Best of the Best (priznanje EU komisije na področju okoljskega izobraževanja in informiranja)

Povezava do projektne strani

Spletna stran projekta

Galerija

Utrinki projekta

Zeos
Life
Ministrstvo za okolje in prostor